Het koninklijk Huis (Nederland)

Hetkoninklijkhuis

Het Koninklijk Huis is in Nederland de benaming voor het deel van de koninklijke familie dat gerechtigd is tot de troon én onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Daarnaast zijn ook de afgetreden monarch en de echtgenoten van bovengenoemde personen leden van het Koninklijk Huis.

Op 28 januari 2013 maakte koningin Beatrix bekend dat ze aftreedt ten gunste van haar oudste zoon Willem-Alexander. Hierdoor zal Willem-Alexander de 7e vorst van Nederland worden en treedt hij in de voetsporen van zijn voorgangers: koning Willem I, koning Willem II, koning Willem III, koningin-regentes Emma, koningin Wilhelmina, koningin Juliana en koningin Beatrix. IsGeschiedenis heeft deze monarchen voor jou op rij gezet.

Het Huis Oranje-Nassau komt voort uit het Huis Nassau uit Duitsland. Het Huis Oranje-Nassau ontstond in 1544. Willem I, graaf van Nassau-Dillenburg (1533-1584), ook wel bekend als Willem van Oranje of Willem de Zwijger, erfde toen het vorstendom Orange in Zuid-Frankrijk van zijn neef René van Chalon. Daar hoorde ook de titel Prins van Oranje bij. In de 18e eeuw stierf de tak van Willem van Oranje echter uit, doordat stadhouder Willem III kinderloos stierf. De nazaten van de broer van Willem van Oranje, Willem Jan VI van Nassau-Dillenburg zetten de lijn van het huis Oranje-Nassau toen voort. Dus sinds die tijd stammen de leden van het koningshuis niet meer via de mannelijke lijn af van Willem van Oranje.
De monarchie zoals wij die nu kennen heeft nog een andere kronkel gemaakt. Het fenomeen van de monarchie in Nederland ontstond namelijk in de tijd van Napoleon Bonaparte. Van 1795 tot 1813 was Nederland een vazalstaat van Frankrijk, de Frans-Bataafse tijd. Erfstadhouder Willem IV van Oranje Nassau was na de bezetting door de legers van Napoleon naar Engeland gevlucht.
De noordelijke Nederlanden werden vanaf 1801 het Bataafs Gemenebest genoemd. Zij sloten op 24 mei 1806 een verdrag met de minister van Buitenlandse zaken van Napoleon, Talleyrand, waarin werd besloten om een erfelijke monarchie in te voeren. Napoleon stelde daarop in 1806 zijn broer, Lodewijk Napoleon, aan als koning van Holland. Nederland werd hiermee een constitutionele monarchie. Maar dat zou niet lang duren. Lodewijk Napoleon werd populair in de Nederlanden en Napoleon was van mening dat hij de Franse belangen liet ondersneeuwen. Hij werd afgezet. De Nederlanden werden toen een onderdeel van Frankrijk in het Eerste Franse keizerrijk. Na de val van Napoleon bleef Nederland achter zonder bestuur.

Engeland had een antwoord klaar. Zij wilden van Nederland een bufferstaat maken tegen Frankrijk. De Britse minister Castlereagh kwam met het plan de monarchie terug te brengen en daarmee een versterkt land te creëren, uitgebreid met de Zuidelijke Nederlanden. In 1813 werd Willem Frederik uit het huis Oranje-Nassau, zoon van erfstadhouder Willem V, door de Britten voorzien van de titel soeverein vorst der Verenigde Nederlanden.
Op 2 december 1813 aanvaarde Willem deze titel. Het voornemen tot het stichten van een nieuw koninkrijk werd op 9 maart 1814 in het verdrag van Chaumont vastgelegd. Op 16 maart 1815 benoemde Willem zichzelf zelfs tot Willem I, koning der Nederlanden.

 

Koning Willem I

1. Koning Willem I

Geboren: 24 augustus 1772                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Overleden: 12 december 1843
Soeverein vorst der Nederlanden: 1813-1815
Koning der Nederlanden: 1815-1840
Echtgenote: Wilhelmina van Pruisen

 

Koning Willem II

 

2. Koning Willem II

Geboren: 6 december 1792
Overleden: 17 maart 1849
Koning der Nederlanden: 1840 – 1849
Echtgenote: Anna Paulowna

 

 

Koning Willem III

3. Koning Willem III

Geboren: 19 februari 1817
Overleden: 23 november 1890
Koning der Nederlanden: 1849 – 1890
Echtgenote: 1. Sophie van Württemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                Echtgenote: 2. Emma van Waldeck-Pyrmont

 

Koningin-regentes Emma

Koningin-regentes Emma

Geboren: 2 augustus 1858
Overleden: 20 maart 1934
Koning-regentes der Nederlanden: 1890-1898
Echtgenoot: Koning Willem III

 

 

 

 

Koningin Wilhelmina

 

4. Koningin Wilhelmina

Geboren: 31 augustus 1880
Overleden: 28 november 1962
Koning der Nederlanden: 1890 – 1948
Echtgenoot: Hendrik van Mecklenburg-Schwerin

 

Koningin Juliana

 

5. Koningin Juliana

Geboren: 30 april 1909
Overleden: 20 maart 2004
Koningin der Nederlanden: 1948 – 1980
Echtgenoot: Bernhard van Lippe-Biesterfeld

 

 

Koningin Beatrix

6. Koningin Beatrix

Geboren: 31 januari 1938
Overleden: –
Koningin der Nederlanden: 1980 – 2013
Echtgenoot: Claus van Amsberg

 

 

 

 

Koning Willem-Alexander

7. Koning Willem-Alexander

Geboren: 27 april 1967
Overleden: –
Koning der Nederlanden: 2013 –
Echtgenote: Máxima Zorreguieta