Bumin Kağan

bumin_kagangokturk

Bumin kağan (???-552) / Göktürken Rijk (552-744)

 

De Göktürken waren nazaten van de Turkse Oğuz-stam. Een van hun belangrijkste buren waren de Rouran, waar Anakei Khan het sinds ca. 520 voor het zeggen had. Bumin, de stamleider van de Göktürken en de latere heerser van zijn rijk, wilde met de dochter van Anakei trouwen, maar deze stond dat niet toe, waarna Bumin hem de oorlog verklaarde. Anakei verloor en maakte in 552 zelf een einde aan zijn leven, waarna Bumin het grondgebied van Anakei aan zijn rijk toevoegde. Hij heerste nu over een groot rijk, dat de geschiedenis in zou gaan als het rijk der Göktürken(552-744). Bumin riep zich uit tot Khan. Als vlag koos hij een wolvenkop met op de achtergrond een blauwe kleur. Hij stierf echter nog hetzelfde jaar.

Bumin werd opgevolgd door Issik. Zijn regeerperiode was echter kort. Na zijn dood splitste het rijk zich in tweeën: Istämi Sah (576) kreeg de macht in de ene helft, terwijl Issik jongste broer, Mukan Khan (572), in de andere helft de macht verwierf. Istämi kreeg vooral macht over de Oeigoeren in het westen, en Mukan over de Oğuzen in het oosten. De opdeling van het Rijk der Göktürken was in het voordeel van de Chinezen. Later kreeg Mukan Khan de overhand, waardoor de rijken toch weer min of meer één werden.

Nadat Mukan rond 560 de Kitan had verslagen, richtte hij zijn blik naar het oosten, waar in 557 de Noordelijke Wei-dynastie uiteen was gevallen in twee rijken: de Oostelijke en Westelijke Wei-dynastie.